Oekraïne: griezelig grensconflict (column)

zeventien-nul-zeven

juli 2014. Al spreken regeringen van diverse landen zich nog niet uit, de tijd van speculatie rond het neerschieten van vlucht MH17 aan de grens tussen Oekraïne en Rusland is voorbij. In ieder geval denken particulieren er het hunne van. En dat mag, daar is niets mis mee. In tegenstelling tot een in Rusland gefabriceerde SA-11 raket waarmee deze week een passagiersvliegtuig van Malysia Airlines werd geraakt en waarbij bijna 300 burgers de dood vonden.
Deelnemende partijen in het conflict om Oost-Oekraïne: Rusland, de regering in Kiev, de pro-Russische opstandelingen, geven elkaar over en weer de schuld. Hoe dan ook, het gaat hier niet om een draagbaar wapen, maar om een geavanceerd driedelig luchtdoelraketsysteem Grizzly SA-17 BUK: 1. een mobiele radar-installatie, 2. een commando-wagen en 3. een mobiele lanceer-installatie. Met onderhoud- voorzieningen en manschaps-onderkomens is het geheel niet een veertje wat vanuit Rusland de grens is komen overwaaien. Met één Grizzly SA-17 lading (van bv vier SA11-raketten) kunnen 4 vliegtuigen op grote hoogte en uit verschillende aanvliegrichtingen worden neergehaald.
Gaat het niet om het gebruik van het systeem door Rusland, vanuit de grens met Oekraïne, maar om het gebruik van het wapen, geleverd aan de voormalige Oekraïense regering, dan mag zelfs de verkoop een daad van agressie worden genoemd. BUK is niet bedoeld om op muggen te schieten. En is een installatie door “gebivakmutste separatisten” veroverd op de militairen van de huidige Oekraïense regering, dan is gebruik, zeker onoordeelkundig gebruik ervan, een oorlogshandeling: in dit geval een zuiver misdadige oorlogshandeling tegen onschuldige burgers.

Er zijn aanwijzingen, constateringen, observaties, dat een lange-afstands raket-installatie naar de Oostgrens van Oost-Oekraïne is verreden en daar denkelijk ondeskundig, maar bewust gebruikt. Het is misschien wel waar wat sommigen stellen: de zogenaamde pro-Russische opstandelingen zijn voor 80% Russische militaire infiltranten. Massaal en stilzwijgend staken deze toerist-soldaten zonder kentekens de grenzen over van de Krim en Oost-Oekraïne. En het Russische leger staat over de grens paraat om die Russische burgers in Oost-Oekraïne “te beschermen”. Maar inmiddels zijn ongeveer 225.000 Oekraïers gevlucht, waarvan ongeveer 130.000 naar Rusland. Poetin blijft de Russische troepen aan de grens uitbreiden: het Pentagon schat het aantal Russische militairen op 15.000 manschappen met ook zwaar wapentuig als artillerie en geavanceerde luchtafweersystemen.

Zo’n ingewikkeld luchtdoelgeschut is geen speeldoosje voor Oost-Oekraïnse burgers of Russische infiltranten. Bediening van een dergelijk geavanceerd systeem vereist een getrainde, specifiek-technische “deskundigheid aan de knoppen”. In die zin zou ook de verkoop en aankoop, het transport, het al dan niet oordeelkundig gebruik van dit luchtdoel-raketsysteem, maar ook de ontwikkeling, fabricage ervan een daad van agressie zijn, waarbij de schuld voluit gelegd mag worden bij Rusland.    Touché.

———————————————————————————————————————————

- Het gaat allereerst om de internationaal erkende prioriteit om de lichamen van de slachtoffers te bergen en te herkennen. Premier Rutte kan niet blijven lachen, zelfs niet als een boer met kiespijn (gezien de Nederlandse handels- en energiebelangen). Al zou de RusPoetin uiteindelijk wel met de billen bloot moeten, misschien moet Mark maar niet al te hoog van het Haagse torentje blazen.  Want ook al gelooft in het vrije Westen geen hond hem, Putin kan, om bij het eigen volk geen gezichtsverlies te lijden, met een stalen gezicht elke waarheid ontkennen.   En hou een Russische beer maar eens bij z’n speeltje vandaan.

Intussen is de gang van zaken wél griezelig als schuldbewijzen worden verdonkeremaand, waarnemers niet op de plek des onheils worden toegelaten voor forensisch onderzoek en de VS aan Oekraïne, Georgië en Moldavië een “major non-NATO ally-status”  willen toekennen.. waardoor uitwisseling van militaire assistentie, waaronder klein geschut, afweersystemen en intelligentie gemakkelijker wordt gemaakt. En dát kan ook worden uitgelegd als een daad van agressie.

Zie ook de voorgaande bijdrage: http://123gedichten.wordpress.com/2014/07/18/geraakt-klankbeeldgedicht/

GERAAKT (klankbeeldgedicht)

KBG In de vlucht geraakt

 Verander dit beeldgedicht in een klankbeeldgedicht door het activeren van deze PianoTweet 565 (MH17) van Joost Brands:

Nóg een bijdrage ( te versturen als MAILHIT per e-mail): http://www.mailhits.eu/2014/07/mh-17/

Opslag KERNAFVAL in Friesland?

Op de plek waar Nederland ligt is zo’n 30 miljoen jaar geleden zeeklei afgezet. Een boring van Chevron bij Terwispel, ten ZW van Drachten) in 1971 naar aardgas tot 2000 meter diepte gaf aan dat daar een Boomse kleilaag ligt.
De rijksoverheid peinst er over om KERNAFVAL op te slaan onder Boomse-kleilagen. TNO adviseert nu meer proefboringen te laten doen: de nu beschikbare kennis is onvoldoende.
In 2011 is besloten, dat de EU-landen zelf hun kernafval voor eeuwig veilig moeten gaan opbergen. Opslag in zoutkoepels zoals bij Ternaard en in Drenthe is één optie. De andere optie is dus opslag onder een Boomse-kleilaag van meer dan 100 meter dikte op minstens 500 meter diepte. In Friesland zijn er een viertal vindplaatsen van : bij Terwispel, Sneek, Steggerda en Bantega.

In Belgïe is bij MOL, op 225 meter diepte, een ondergronds laboratorium gebouwd in de Boomse klei. daar worden proeven gedaan met de constructie van mijn gangen en opslag van hoog-radioactief afval met het oog op eindberging.
Nederland heeft tot 2080 of 2100 de tijd om de definitieve eindbergingslocatie onder klei of in steenzout aan te wijzen. Tot die tijd wordt kernafval uit KERNCENTRALES en ziekenhuizen tijdelijk opgeslagen bij Covra-Borssele. Bij veilige opslag mag het kernafval de komende 240.000 jaar hoe dan ook, niet in contact komen met het bovengrondse.

De Provincies Groningen en Drenthe stellen, dat Boomse-kleilagen daar ONGESCHIKT zijn voor opslag vanwege scheuringen in de kleilagen door de vele aardbevingen vanwege gaswinning. Het provinciebestuur van Friesland is morbidus tegen dumping van kernafval in of onder Fryslân. Gedeputeerde Sitetske Poepjes: “It is skealik. As jo proefboarrings tastean, swimme jo in fûke yn”.

Opslag in Boomse klei?

- Proefboringen? Nou, de aanwezigheid van Boomse klei , plaats en omvang van de velden is in Friesland al lang aangetoond bij proefboringen naar AARDGAS. Wat dat betreft is het noorden van Nederland, ook Friesland, als een vergiet, zo lek als een mandje tenzij de boorgaten voor eeuwig deugdelijk waren afgestopt.  Het zal -bij proefboringen naar Boomse klei)  dan alleen moeten gaan om de DIEPTE en DIKTE van de laag. Anders zou een eventuele toegestane proefboring naar schaliegas ( op denkelijk 3000 meter diepte) of aardgas ( op bv 2000 meter diepte) een voorwendsel kunnen zijn om onderweg ( op 500 meter diepte) te stoppen omdat daar alsnog een meer dan 100 meter-dikke Boomse-kleilaag werd aangetroffen.

Wil je meer weten over andere troep die de industrie ( en de landelijke overheid) hier onder de zoden wilde bergen? Kijk dan eens op    http://co2opslag.wordpress.com/

Gedicht voor de zondag (bloemenberm)

Fotovers Bloeiende berm.

 

Verander dit beeldgedicht in een klankbeeldgedicht door het activeren van deze PianoTweet 550 (FANTASY) van Joost Brands:

Je kunt een ZOEKMACHINE (als Google) benutten door de zoekterm beeldgedicht of fotovers in te vullen. Elke afbeelding, dus ook deze poëzie kun je verzenden per e-mail enm dus DELEN met iemand. Een collectie KLANKbeeldgedichten is ook te openen in: http://www.fanvanfryslan.nl/wordpress/2014/05/een-collectie-klankbeeldgedichten-uit-fanvanfryslan/

Klankbeeldgedicht: één en al oor.

Lourens Alma Tadema werd in 1836 geboren nabij Leeuwarden. Een groot deel van zijn leven woonde en werkte hij in Londen. Zijn ster rees tot zo’n hoogte dat hij in Engeland werd geridderd. Zijn werk werd verzameld door musea en particuliere kunstverzamelaars over de hele wereld.

Van 1 oktober 2016 tot en met 5 maart 2017 organiseert het Fries Museum te Leeuwarden een grote tentoonstelling.

FH één en al oor.

Tover dit vers om tot een KLANKbeeldgedicht met deze PianoTweet van Joost Brands:

Een fotocollectie van het werk van deze verguisde of verafgoodde kunstschilder bekijk je met de superlink: http://bit.ly/1tkTIw0

Er zijn veel meer KLANKbeeldgedichten te beluisteren, te bezien en te delen. Je vindt ze bijvoorbeeld op de website http://poezie-friesland.nl en in Google-AFBEELDINGEN met de tags beeldgedicht-friesland.