WATER, ZOUT en MEST

Water voor gewasbevloeiing en voor huishoudelijk gebruik is een primaire levensbehoefte. Beschikbaarheid van schoon water is bijna nergens een vanzelfsprekendheid. Eeuwenlang zijn oorlogen gevoerd om beschikbaarheid van water veilig te stellen.

(uit Energy-efficient water purification )

“Water scarcity is a worsening ecological problem in many parts of the world due to competing demands from agriculture, cities and other human uses. Where freshwater systems are over-used or exhausted, desalination from the sea offers near-unlimited water but a considerable use of energy – mostly from fossil fuels – to drive evaporation or reverse-osmosis systems. Emerging technologies offer the potential for significantly higher energy efficiency in desalination or purification of wastewater, potentially reducing energy consumption by 50% or more. Techniques such as forward-osmosis can additionally improve efficiency by utilizing low-grade heat from thermal power production or renewable heat produced by solar-thermal geothermal installations)”.

Vanwege lokale problemen met water wordt er verschillend mee omgegaan. Zo wordt bv in Israël zeewater gebruikt om er zoet water van te maken. De pekel wordt weggegooid. En elders, bv in Friesland wordt zoet water gebruikt om onderaardse zoutvoorraden op te lossen, waarna de pekel wordt ingedampt tot kristalzout, waarbij het (hete) water wordt afgevoerd.
Dat kristalzout wordt later onder meer gebruikt als strooizout, waarbij het zout uiteindelijk in het sloot- en grondwater terechtkomt. Door zoutwinning daalt de bodem, waardoor schade ontstaat aan de landbouw, de bebouwing en de waterhuishouding: het bouw-en weideland is alleen tegen hogere kosten droog te houden.

Nu zat ik eens te denken: zou PEKEL niet evengoed bruikbaar zijn om gladheid te bestrijden? Zouden de Nederlander pekel van elders niet kunnen ruilen met hier ietwat gezuiverd slootwater? Als zo’n ruiling opgezet zou kunnen worden ( er zijn toch vrachtschepen te veel ) dan kan de zoutwinning ( en bodemdaling ) hier gestopt worden, dan kan die pekel hier worden ingedikt tot kristalzout of nog vloeibaar in gemeentelijke en rijkswaterstaatlijke tanks worden opgeslagen, en dan zijn al die kostbare waterhuishoudelijke ingrepen niet nodig. En er hoeft geen schade vanwege bodemdaling te worden uitbetaald. De waterschapskosten voor de burgers zullen kunnen dalen en in de transportsector is meer werkgelegenheid. Dan worden de vaderlandse vaarten niet met verzilt afvalwater vervuild en zijn derhalve de kosten voor drinkwaterwinning lager.
Het is zomaar een gedachte HOE HET OOK ANDERS KAN.

Over die pekel nog een andere gedachte: ALLE mineralen op aarde komen tenslotte in zee terecht. Dus ook alle mineralen, die nodig kunnen zijn om de aarde vruchtbaar te houden of vruchtbaarder te maken. Het zou daarom mooi zijn als in pekel de bruikbare mest-stoffen GESCHEIDEN zouden kunnen worden van de schadelijke. Het zout NACL er uitgehaald zou al een hele stap zijn. Ik denk dat er best wat slimme technieken bestaan of te ontwikkelen zijn om te komen tot een verdere scheiding, waardoor er tenslotte een prima bemestingsstof overblijft naast andere bruikbare combinaties van elementen.

Verder gedacht kom ik op BLUE ENERGY; electriciteit-opwekking uit het verschil tussen zout en zoet water, dus ook vanwege het potentieel verschil tussen PEKEL en (drink)WATER. Als je toch tijd gebruikt om pekel te vervoeren dan kun je daar tussentijds iets mee doen. Bijvoorbeeld STROOM opwekken. Of de chemie ervan veranderen. En restwarmte bv van geothermie benutten. Mogelijkheden genoeg om ervan gebruik te maken, dacht ik zo…..

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s