Maandelijks archief: april 2013

123mailhits van onze WIJSNEUSJES.

MAIL+mailhit. SPROEIEN

MAIL+mailhit. Leren steppen.

MAIL+mailhit-Wijsneusje. Een zonnige dag

wandeling

wandeling

Elke strip hierboven is een 123MAILHIT en kan dus met een rechtsklik er op en het benutten van de optie PER E-MAIL VERZENDEN met iemand anders worden gedeeld.
Mocht u van uw kind(eren) of kleinkind(eren) dergelijke wijsgerige uitspraken hebben opgetekend, stuur ze dan maar op ter bewerking en publicatie als 123MAILHIT.
Meer mailhits en uitleg over het gebruik ervan treft u op de website http://mailhits.eu
Uitgebreide info kunt u vinden na het invoeren van het zoekwoord 1123MAILHITS in het zoekvak van een zoekmachine.

KOFFIE-LIEFDE

Koffie-liefde

Een Fries gezegde luidt: FOAR DE KOFJE NET EAMELJE
Ofwel: Niet zeuren vóór de koffie.
Ik maak er van: Niet e-mailen voor de koffie, want ’s ochtends kom ik maar langzaam op gang en beslist niet zonder een sloot koffie. Af en toe krijg ik een bakkie als slootwater: slap, lauw en té weinig suiker. BWAH. Voor mij moet koffie zijn als de liefde: HEET, STERK en ZOET.

Op dit thema wilde ik eens een haikuforisme maken, een gezegde gebaseerd op het haiku-schema, waarbij het proces te volgen is.

Uitgangstekst:

Koffie moet zijn als de liefde
Heet, sterk en zoet…

Die tekst is niet drieregelig zoals een haiku betaamt en bestaat uit 8 en 4 lettergrepen i.p.v. 5-7-5. De volgende stap wordt:

Koffie gelijkt…i.p.v. moet zijn? Dat is wel iets beter (een gelijkenis)
maar koelt gauw af ……(wat kort door de bocht en telt 4 lettergrepen),
is snel afgekoeld……….( 5 lettergrepen, is iets actiever)

Foar de kofje net eamelje.

Stap 3:

Koffie moet zijn heet (5 lettergrepen)
als de liefde: sterk en zoet. (7 lettergrepen, leest als: heet als de liefde)
Maar is snel afgekoeld (= de kanteling, maar té letterlijk passend bij koffie, 6 lettergrepen, de herhaalde s in: is snel, bekt wel lekker. Maar er zijn alternatieven als: Helaas snel bekoeld -5 of Meestal gauw bekoeld -5 of Maar al snel bekoeld -5 BEKOELD past beter bij koffie én bij liefde (of passie).

In het Engels kan het worden: I like coffee hot (5)

Goede koffie is…als de liefde: heet, sterk, zoet. (de toegevoegd en en geschrapt. gelijk liefde is me eigenlijk té plechtig. De alliteraties g-g en l-l zijn wel mooi.)
Maar al te snel bekoeld. (6 lettergrepen. In maar en in te zit de helaasheid, het jammerlijke, onnodig dubbel verpakt.

Na ampele overwegingen wordt de ( persoonsgebonden ) tekst:

goede koffie is…..
gelijk liefde: heet, sterk, zoet
maar zo snel bekoeld

En de boodschap is: geniet er van zolang het kan.

BIEDBOEK LWD2018

Friesland ( lees maar Leeuwarden ) wil in 2018 graag zijn: the CULTUREL CAPITAL of €UROP. Nu is het de intentie dat ditmaal de Friese bevolking actief bijdraagt in dit jaarlijkse culturele evenement. De bovenliggende bedoeling is natuurlijk, dat in 2018 van heinde ende verre zo’n 3 miljoen extra gasten op It Heitelân afkomen. Om de horecaffers en andere hoog-, midden- en laagstanders wat overgebleven eurootjes in het laatje te bezorgen.

De overheadkosten voor de bidbookmakers van de Liwwadder 2018-organisatie gaan voorlopig ver boven de baat uit. Eind mei moet het finaal verbeterde bidbook onder de neus van een internationale jury worden geschoven. Wat daar precies in zal staan en van hoeverre bijdragen pro-Fryslân vanuit de burgerij zijn aangereikt, is nog even in nevelen gehuld.

Wat wel duidelijk is, dat alle brûne skûtsjesilen moeten worden bijgezet om deze jury lekker te maken. Vandaar dat ik ook maar eens met zo’n biedboek kom aanzeilen en wel zonder enig zakelijk eigenbelang. Hierbij gaat het vanzelfsprekend wél om een heldere openheid in communicatie en participatie.

Ja, ik ben een open book: ik bied gewoon maar eens wat ongeremde creativiteit.

-Om te beginnen moeten de internationale gasten zich in Friesland thuis voelen. Qua slaapkamervermaak, inclusief TV zal dat wel gaan, zelfs in omgebouwde kantoren. Want de Fryske út-stjoeringen op Omrop Fryslân worden in 2018 uit-geschakeld en dan wordt er tot ver in de kleine uurtjes via dat kanaal een zeer ruime keus aan Engelstalige films vertoond. Duitse zenders zijn meestal moeiteloos ook nog wel bereikbaar en voor de rest is alles op de vaderlandse dwangbuis tóch al lang Engelstalig.

Maar ook dán is buiten de hotelkamers een zichtbaarheid van de Friese en Nederlandse taal klaarblijkelijk tóch wat teveel van het goede. Gelukkig zien we onze locale middenstanders NU al inspelen op taalkundig begrip van de te verwachten stroom anderstaligen. HULDE. Overal worden de gasten nu al met teksten als startpeople verleid tot aankopen in street-one, alwaar the house of shoes outdoorslaarzen in de sale heeft. Die firma SALE is trouwens alom en rondom aanwezig: ook bij men twenty, eighty eight, family shop, handyman, trends for kids, coach…..

En wat een supersale-plezier voor die Engels-snappende uitlanders om in trends for kids games te kunnen aanschaffen. Dat is tenminste up to date live & life. Om niet uit te vlakken: the vans off the wall met casual jeans naast fashion in style. Of: the pieces van specsavers naast the phone house en centre superstar. De rest van de Hollandstalige ( en de enkele Fryske) opschriften op de gevels worden verwijderd. En in de tussentijd krijgt al het winkel-personeel van de Friezen een snelcursus voor de kiezen om de Engelse, Franse of Duitse taal machtig te worden.

In de boekwinkels worden alle buitenlandstalige werken getoond die te vinden zijn. Ja, ja….taal en literatuur gaan in 2018 een grote rol spelen. Alle Friese literatuur wordt alsnog in het Engels vertaald. Om het internationale aspect van LWD 2018 te belichten wordt een keur van levende schrijvers en dode zeedichters uit binnen- en buitenland uit de cast gehaald om alsnog in geschrift iets te kunnen vertellen wat Friesland te bieden heeft op en rondom de Friese wateren. Want dat is beslist heel WAD. Houzee.

 

Faillissement van het kapitalisme.

Nogal een boute stelling van deze en gene. De meeste mensen zullen over dit item geen nachtje wakker liggen. Maar wel over de feitelijkheden.
Bijvoorbeeld als iemand plotseling ontslagen is, het gezin het met veel minder inkomen moet doen ook omdat er ook geen nieuwe betrekking voorhanden is. Omdat de hele wereld in een recessie verkeert. Omdat geld, bezittingen, beleggingen, pensioen in rap tempo minder waard worden. Omdat al lang duidelijk is, dat eigenbelangbehartiging en zelfverrijking schering en inslag is. Met het gevolg dat het vertrouwen in bijvoorbeeld het bankwezen, de overhead van woningbouwcorporaties en de politiek precies zo snel is verdampt.

Het algemene gevoel is al lang: we zijn besodemieterd, bestolen en die rotzakken aan de top komen er nog mee weg ook. En er worden te langzaam en niet rigoureus genoeg maatregelen genomen. Het kapitalisme heeft zichzelf vernietigd; alleen we zien dat nog niet zo in.

MAILHIT teveel genomen

Zo langzamerhand is de wereldbevolking de etterbulten van deze maatschappij gaan ruiken. Om erger te voorkomen zullen deze stinkende gezwellen moet worden weggesneden. En er zal een systeem-herstel, een herstel van menswaardige normen en waarden moeten komen. VAN ONDEREN.
Daarom pleiten enkele vooruitdenkers voor een kanteling: een omkering naar een natuurlijker maatschappij. In deze systeem-crisis met overal een topzwaar, zelfbevoordelend management is een omkering naar natuurlijke waarden nodig. Waarbij de mens niet meer als nummer wordt gezien, hooguit als consuMENS. Een systeem-herstel waarbij dus de mens centraal staat. Waarbij kleine en grote groepen mensen zich zelfregulerend in kunnen zetten voor het welzijn van de hele maatschappij. En waarbij die rotzakken, die onbeschaamd graaiende etterbakken genadeloos worden afgestraft.

MAILHIT- Wie graait

EIKELS (column)

Jaarlijks worden in de “knoflooklanden” olijven uit de olijfbomen geschud of geharkt. Een kleinschalig gebeuren, maar landelijk leidend tot een forse sloot olijfolie, al dan niet extra vierge, koud genoeg geperst. Een uitstekend exportproduct en een mooie bron van inkomsten.Natuurlijk tot dat die bomen gekapt worden omdat er tóch geen handen aan de boom komen om de eikels er uit te schudden. En omdat er brandhout nodig is omdat de armen geen andere brandstof dan illegaal kaphout kunnen bekostigen. En zó gaat dan een verzekerde bron van inkomsten van de kleine boer en smeerolie van een compleet land in rook op, de atmosfeer met nóg meer CO2 vervuilend.

Een olijf rolt gemakkelijk. Maar een eikel gaat kwa rolpatroon helemaal als een glad eitje. Eikelbomen groeien het best in gematigde zones en regelmatig is de eikeloogst abnormaal enorm: in de “mastjaren” namelijk. Het jaar 2011 was zo’n jubeljaar. Bij onze dochter, wonend bij de Bakkeveense bossen, was het helemaal raak. Haar tuin lag in die herfst volop bezaaid, eikel aan eikel. Geukkig is haar tuintje onderlegd met worteldoek en dat fungeerde nu als anti-eikellaag. Zonder die bescherming zouden duizenden gladde eikels een poging hebben gedaan zich te hechten om groot te groeien.. Ja, eikels genoeg in dit polderlands lage landje.

Nu was het jammer, dat al die eikels ( ik heb ze niet geturfd, misschien waren het wel tienduizenden) niet op een hellend vlak vielen. Want dan zouden ze vanzelf, zelfs zonder menselijk ingrijpen, in een eikelgoot belanden. Nu heb ik mijn gedachten maar eens over die immense eikellaag laten gaan. Want het is wel zo, dat voor de mens eikels niet te pruimen zijn. Maar eikhoorntjes zijn er dol op, voor herten en reetjes zijn ze niet te versmaden en (wilde) varkens *) lusten er wel pap van.
Zo gezien zou een polderlandse eikeloogst minstens zo omvangrijk kunnen zijn als een warmerlandse olijvenoogst. Dienende niet alleen als eekhoorntjesbrood of varkensvoer, maar ook als bron voor bio-energie. De oogst wordt een eitje als de bomen op een hoge helling worden geplant: omdat de vruchtjes dan door zwaartekracht ipv menskracht of een eikelschudder de verzamelgoot in worden geholpen. Ik zeg maar met mijn oud-tante Akke Fietje: GEMAKZUCHT DIENT DE MENSCH.

*) En wat dacht je van een na-oogst van zwarte dikbil-scharrelvarkens? Ten behoeve van wereldvermaarde turf-gerookte achterham en droge worst? Met voorafgaand gescharrel en tevreden geknor tussen twee parallelle rijen schotten, die voor de eikeloogst tijdelijk in schuine positie worden geplaatst voor een probleemloze afvoer van al die gladde eikels?