Noordzee > e < Wadden-stroom

Soms draaien ’s nachts mijn gedachten zó heftig door dat ik slaap tekort kom. Dat is op zich niet erg want sinds lang ben ik een gepensioneerd en overdag is er meestal wel een uiltje te knappen.

En zo bedacht ik vannacht (niet geremd door enige vakkennis) een uniek plan, uitgaande van de misvatting rondom anno 1215 van kloosterlingen uit Almenum en hun navolgers. In dat tijdsgewricht bemoeiden de kerken zich met alles en nog wat. Zo lieten de monniken sloten, kanalen graven om het overvloedige regen- en rivierwater zeewaarts af te leiden. Maar ook om bereikbaar te zijn voor handelsschepen. Korte tijd daarna, bij de zoveelste stormvloed bleek het dat de zee via die nieuwe kanalen vrij spel kreeg tot ver in het binnenland, waarbij landerijen, huizen en complete dorpen meegesleurd werden: bij stormvloed eerst landinwaarts en daarna zeewaarts.

Het viel me op, dat –een bij uitstek zeewaardig- Nederland NIETS doet met het hoogteverschil tussen eb en vloed: een beschamend WATERMISMANAGEMENT. En tóch ligt daar de Waddenzee die bij eb zich ontlast in de Noordzee. Twee keer per dag stroomt een ongelooflijke hoeveelheid water de Waddenzee binnen. Zes uur later, bij eb, stroomt die hele zee weer leeg. Dat gebeurt dag in dag uit, jaar na jaar, eeuw na eeuw. Hoeveel elektriciteit zou die heen-en-weer-Wadwaterstroom kunnen opleveren? Nu is het lastig en om allerlei redenen onwenselijk om de stroomgaten tussen bv de Friese eilanden te kanaliseren.

Maar wat WEL zou kunnen is om bv dwars door Ameland zo’n zeewaterstroomkanaal te maken. Tenminste….als de ambtelijke molens eens versneld gaan draaien. Een afgedekt kanaal ( eiland-stroom 2018), stel ik me voor. De hele dag door ontstaat in dat kanaal, straat of goot stroming, wisselend van sterkte en richting. Stroming voor stroom: vrijwel gratis en supersnel aan te brengen. Met een voorspelbaar rendement van 80% ( twee keer zoveel als bij windenergie). En misschien een afdekking van zonnepanelen op de stroomslenk en hier en daar een water/wind-molen voor extra ondersteuning. Best een goede gedachte….. of niet dan?

Nes-slenk

-Een VOORSPELBARE stroomproductie: Elke dag, gedurende alle houdbaarheidsjaren, met een top om de 6 uren, met een dip om de 6 uren. Goedkoop, geen CO2-uitstoot, geen fijnstof, geen lawaai, geen gesleep met biomassa, geen risico voor straling, bodemdaling, aardbevingen, drinkwaterverontreiniging…..En misschien een gezonde combinatie met zonne- en windenergie. Nu gaan deze nachtelijke gedachten waarschijnlijk botsen met overdagelijke als: WAT KOST DAT DAN en worden visjes en zeehonden niet de stroomgeul ingezogen en raken daarin gekwetst,gewond of gedood? Of: veroorzaakt de stroming uit en in de stroomgeul in het Wad het openhouden of juist het dichtslibben van een vaargeul? Vertel het me maar:

8 juli 2013: Spaanse onderzoeker hebben een prototype ontwikkeld dat oceaanstromingen in diepe wateren om kan zetten in energie. Oceaanstromingen worden al tijden gezien als een veelbelovende bron van hernieuwbare energie. Maar de technieken om stromingen te benutten om energie op te wekken staan echter nog in de kinderschoenen. Dat kon wel eens veranderen.

Sept’2013. De Nederlandse energieproducenten hebben last van het Duitse succes in de opwekking van schone stroom uit wind en zon. Daar is een overproductie waarbij de leveringsprijs daalt naar nul.
Maar de productie is onregelmatig en spoort vaak niet met de behoefte aan stroom. Er is dus regulatie nodig, buffering.

Uit 1980 dateert het idee van Ir. lievense dat het wel handig zou zijn om een water-bekken in zee aan te leggen: een meer dat wordt volgepompt bij veel wind en wat voor stroomopwekking mag leeglopen bij geen of weinig wind. Nou daarvan is het rendement dus sowieso minder dan nul, want zo’n meer moet 30 meter hoog worden omdijkt en dat is nogal kostbaar in aanleg en onderhoud. Misschien moet er dus ook maar eens worden gekeken naar bekkens die er al zijn: een fjord, een IJsselmeer, een Lauwersmeer, een Waddenzee. Maar stromend water is grillig. Het blijkt dat de onderzijde van zo’n omringzeedijk op de duur wordt onderwoeld. En dan hebben we het over communicerende vaten: de hoge, gewichtige watermassa stroomt onderlangs terug in zee zonder dat er stroom wordt opgewekt.

En zo keren mijn gedachten terug naar de Wadstroomgoot. Bij de uitmonding daarvan in het Wad zou je ook een windstroommeer kunnen aanleggen. Met als voordeel een GEREGULEERDE lozing van het zeewater van de vloed plus dat van windmolenpompen. Maar als nadeel de aantasting van ’s werelds erfgoed plus het feit dat de rest van de Waddenzee dan niet meer gratis beschikbaar is voor terugvloei door de stroomgoot.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s