Maandelijks archief: augustus 2013

WIND-WATERMOLENS voor stroom, poep en pies.

freed 27 april 2012

LJOUWERT – Wettertechnologysintrum Wetsus yn Ljouwert krijt in miljoenesubsydzje út Europa foar it winnen fan elektrisiteit út pisse. Dat hat kommersjeel direkteur Johannes Boonstra buorkundich makke by de presintaasje fan de nijbou fan Wetsus.

De laatste maand las ik over twee onderzoeksprojecten. Het eerste betreft het opvangen van mannelijke urine en benutting ervan in plaats van het maar door de wc te spoelen. Het tweede betreft het gebruik van zeewater in plaats van duurgewonnen drinkwater tijdens de toiletgang.

Beide projecten doen mij de wenkbrauwen fronsen, de schouders en de neus ophalen. Niet vanwege het lage allooi maar vanwege de eenzijdige focus op de techniek. Ik zie meer in creatieve combinaties. Ik ga mee met de gedachte dat het stompzinnig is om met de menselijke plas en poep drinkwater door de W.C. te spoelen*) Maar het kunnen gebruiken van zeewater voor het wegwerken van een grote of een kleine boodschap heeft alleen zin in een dichtbevolkte locatie op of nabij de grote plas. En dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld het wederom vergroten van meststoffen in zee.

Tegelijk kwam ook de oproep om eens te bestuderen of de opgewekte energie van windmolens en zonpanelen voor later gebruik goedkoop zou kunnen worden opgeslagen in plaats van de noodzaak om die energie meteen te moeten opmaken. Want immers: het gevolg is dat bij een forse productie van alternatieve energiebronnen kolen- en gascentrales uitgeschakeld moeten worden. En dat gaat niet zo gewillig en gemakkelijk. Bij gascentrales kun je wel de gaskraan dichtdraaien en bij kolenstook kan de kolentoevoer wel worden verminderd of gestaakt, maar in beide processen niet snel tegen kapitaalverlies van de hitte van het turbinewater.

Ik heb eens wat gedachten gewijd aan een stroomgoot tussen de Noordzee en het Wad dwars door de Friese eilanden. Met- ter opwekking van elektriciteit- boven zo’n kanaal een windmolen en daaronder een watermolen.
Denkend aan windmolens en water voor de W.C. kom ik op het concept van een combinatie van een ouderwets beproefde watertoren en opwekking van windenergie. Dus : de opbouw van een windmolen gevuld met water, het wordt dan een wind-watermolen. Bij veel wind wordt water IN DE TOREN gepompt. Bij weinig of geen wind wordt het water weer geloosd waarbij stroom wordt opgewekt. Dat water kan zeewater zijn maar natuurlijk ook overtollig water uit een vaart, een meer, een plas. En als datzelfde redelijk schone en zoete water via een extra leiding-stelsel ook nog benut kan worden bij het doortrekken van de W.C. is dat een schone taak.

-Op een eiland als Ameland kan uiteraard heel goed zeewater worden benut voor WC-spoeling. Bij vloed wordt het aangevoerd, op het Wad kan worden geloosd. Het Waddenfonds heeft al € 2,6 miljoen over voor de bouw van een 10 ha groot zonnepanelenpark bij Ballum. En voor de koppeling met 45 gasgeneratoren voor stroomproductie bij gebrek aan zonneschijn. Me dunkt dat een stroomgoot een gemengde functie heeft, maar dan met een op de minuut voorspelbare stroomleverantie PLUS aftakkingen voor WC-spoelwater.

Wat ik nog wél de moeite waard vind is het bestuderen van het effect van het lozen in het Waddengebied van zeewater gemengd met plas en poep. In dit verband wijs ik nog op het extra leidingstelsel, stedelijk her en der al aangelegd voor het scheiden van hemelwater en de inhoud van het stedelijk riool. Iedereen weet zo langzamerhand dat bij steeds heviger stortbuien een oud rioolstelsel zo’n hemelwaterval niet kan verwerken. Enerzijds gaat er dus al vanaf veel gebouwen in een grijswaterstelsel een grijswaterstroom naar een opvanggebied en anderzijds is er behoefte aan W.C.-spoelwater. Dus: er valt te denken aan het in TWEE RICHTINGEN gebruiken van dat grijswaterleidingnet. En geregeld door de druk van opgeslagen watermassa’s in een nieuwe generatie wind-watermolens.

*) Volstrekt idioot is de gedachte om duurgewonnen drinkwater te gebruiken om schaliegas te kunnen winnen. En om datzelfde water eerst te verontreinigen met schadelijke chemicaliën en dát mengsel dan in het milieu te lozen of te moeten zuiveren. Waar zijn we mee bezig?

PRINT & MAIL (mailhits, poetry-toPic, internetpoëzie)

Voor jou een culturele tip: START EEN HYPE.

Ontdek en gebruik vanaf nu een afbeelding om je Email-berichten mooier te maken, te versieren, te ondersteunen. Die afbeeldingen zijn te gooi en te grabbel, voor niks en niemendal.
En of het nu een mooie foto is, een afbeelding van een kunstwerk of een fotogedicht….je vindt vast wel iets goeds in bv Google-AFBEELDINGEN. Ben je bezeten van paarden, druk dan eens FRIES PAARD in het zoekvak. Of zoek je een gedicht, zoek dan eens met fotovers, beeldgedicht. Gaat het om gedichten uit Friesland, dan gebruik je natuurlijk de steekwoorden (tags) friesland+poëzie+internetgedicht.
Google laat je dan een forse foto-collectie zien. Bij het aanklikken of aantikken van een afbeelding (met links) wordt deze uit de verzameling gelicht en na een tweede klik of tik (met rechts) verschijnt er een snelmenu, waaruit je kiest de optie: Per e-mail verzenden. Wat je ook kunt doen is de afbeelding selecteren, kopiëren en plakken in je mail.

Het gaat dus om een ANDERE MANIER van mailen. Je gaat uit van een mooie afbeelding en voegt deze toe aan de mail. Ik noem dat MAIL+ of MAILHITTEN. De + staat voor TOEVOEGING (van een foto, een fotovers).
En vanzelfsprekend kun je elke afbeelding ook printen, dus PRINT&MAIL.

Tot dusver zijn er niet veel mensen die voor het versturen van hun e-mail UITGAAN VAN EEN BIJLAGE. Het geeft je wél ongekende mogelijkheden en….. je kunt al het mooie dat je vindt én de methode (het mailhitten) ook delen en daardoor het mailhitten stimuleren. En als- door jouw toedoen – meer, VEEL MEER mensen ook gaan mailhitten, dan heb je meegeholpen aan een NIEUWE HYPE.
Dus, wat let je: Z M OP.

En natuurlijk geef ik je alvast wat voorbeelden van beeldgedichten, fotoverzen, internetpoëzie in: http://bit.ly/19qL3dm   of deze ( tag MAILHITTEN): http://bit.ly/1ca9BcW

Hoe vaker mailhits worden gebruikt, hoe meer mensen erin geïnteresseerd raken….. des te meer dichters, fotografen, componisten worden gestimuleerd om aan dit item een creatieve prestatie toe te voegen. En des te groter wordt de keuzemogelijkheid uit poëtische, schertsende, lieve, maatschappij-kritische mailhits.

Het is misschien even wennen om uit te gaan van een afbeelding: een beetje http://bit.ly/1ca9BcW extra moeite. Het systeem is dus niet voor luie mensen. Maar jij kunt met deze voorkennis én miniem extra moeite wél bijdragen aan de verspreiding van het mailhitten en een speciale categorie daarvan. Honderden mailhits voor verspreiding vind je in diverse categorieën op deze site. En wel onder de header op de pagina’s 123mailhits.

 

ZOMERZON (zomerliefde in 5 versdelen)

Zomerfruit zo gezond,
het schaaltje leeg…
restte je kersrode mond.

Voor altijd gedacht….
zo vast had ik je hand,
dat bleek maar voor even.

De zomer trok voorbij.
Wat kon ik je bieden?
Verbleekte dromen?

Een heldere lucht….
twee wolkjes vloeiden inéén
en scheidden zich.

De dagen komen en gaan.
Stil zakt nu je zon
in de woeling van de zee.

Verszamelaar: Henk Veenstra