Wadzeedijk-steunberen.

In het verlengde van mijn idee voor stroomopwekking in een kanaal tussen de Noordzee en de Waddenzee ( column: https://123gedichten.wordpress.com/2013/05/07/noordzee-wadstroom/) en door onderzoekers voorspelde zeespiegelstijging:

Nederlandse duinen en dijken zullen bij een hoger zeeniveau té laag blijken. Dat zeker in de Friese contreien waar in ver verleden honderden jaren achtereen de dijken bij een fikse storm steeds weer bezweken. De hedendaagse zeewering zal dus in de nabije toekomst behoorlijk opgehoogd moeten worden.

Tegelijkertijd is er een noodzaak tot milieuvriendelijke energiewinning. Het valt me telkens weer op, dat Nederland niet gebruik maakt van de schone technieken om electro te winnen uit het eb-vloed hoogteverschil.

Het is duidelijk, dat bij bv vijf meter hoger zeewaterniveau plus een fikse storm ook vijf meter hogere dijken ten onder zullen gaan. Er ontbreekt namelijk een behoorlijk zwaar TEGEN-GEWICHT. Zou aan de landkant het waterniveau ook 5 meter hoger zijn, dan is er denkelijk geen gevaar te duchten.

Ergo: bij dijkversterking zou zeker moeten worden gedacht aan dat contra-gewicht, aan een soort steunbeer zoals bij bouwwerken te doen gebruikelijk was. En als zo’n steunpilaar nu eens ook een dijkdeel was? En aansloot op een ander gelijksoortig dijkdeel? Dan krijg je een binnendijkse slaperdijk in driehoekvorm. En dit dijkvak zou –bij storm gevuld kunnen worden met zeewater en daardoor voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het geweld van een stormvloed en de buitendijkse zeewatermassa.

Later- bij rustig weer en ebstand- zou zo’n watermassa weer op het Wad kunnen worden geloosd. Maar één enkel achterdijks meer is dan niet genoeg. Achter kritieke dijkdelen zouden veel meer van die meren moeten komen. Al dat water in die bekkens heeft een forse potentie voor energie-opwekking. Honderden steunbeermeren zouden enorm veel zout ( maar ook zoet) water kunnen bevatten. Ook zonder stormen en dijk-overstroming zouden deze driehoekige waterbakken kunnen worden gevuld bij vloed en geleegd tijdens eb. Voor stroomopwekking. Het aardige zal zijn, dat de aanleg van een volgend dijkvak kan worden bekostigd uit de opbrengst van stroomlevering. Ook het kweken van zeewier, algen, vis in die bekkens of het vissen erin zal geen bezwaar zijn. En het systeem levert ook nog een toeristentrekpleisterplaats. Zodoende.

Geef een reactie

Vul je gegevens in of klik op een icoon om in te loggen.

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s