Maandelijks archief: juli 2014

ONE SEVEN ZERO SEVEN (internetgedicht MH17)

one seven zero seven

                                           one seven zero seven

Ver(vol)maak dit beeldgedicht tot een klankbeeldgedicht door het activeren van deze                              PianoTweet 572 (How I Feel Today) van Joost Brands:
https://pianotweets.files.wordpress.com/2014/07/pt010814.mp3

Zie mijn achtergrond-info op de column  > http://bit.ly/1NxH1CW

Oekraïne: griezelig grensconflict (column)

zeventien-nul-zeven

Juli 2014. Al spreken regeringen van diverse landen zich nog niet uit, de tijd van speculatie rond het neerstorten van vlucht MH17 aan de grens tussen Oekraïne en Rusland is voorbij. In ieder geval denkt de gewone man er het zijne van.  En dat mag, daar is niets mis mee. In tegenstelling tot een in Rusland gefabriceerde SA-11 raket waarmee deze week een passagiersvliegtuig van Malysia Airlines werd geraakt en waarbij bijna 300 burgers, onder wie 196 Nederlanders, de dood vonden.

Deelnemende partijen in het conflict om Oost-Oekraïne: Rusland, de regering in Kiev, de pro-Russische opstandelingen, geven elkaar over en weer de schuld. Hoe dan ook, het gaat hier niet om een draagbaar wapen, maar om een geavanceerd driedelig luchtdoelraketsysteem Grizzly SA-11 BUK: 1. een mobiele radar-installatie, 2. een commando-wagen en 3. een mobiele lanceer-installatie. Met onderhoud- voorzieningen en manschap-onderkomen is het geheel niet een veertje wat vanuit Rusland de grens is komen overwaaien. Met één Grizzly SA-11 lading kunnen 4 vliegtuigen op grote hoogte en uit verschillende aanvliegrichtingen worden neergeschoten.

maart 2015 > Voor het eerst is er bewijs dat vlucht MH17 is neergehaald door een raket. Dit blijkt uit forensisch onderzoek dat RTL Nieuws heeft laten doen naar munitiedelen uit de wrakstukken van het toestel. Internationale experts onderschrijven de conclusie van dit onderzoek: MH17 is neergeschoten met een BUK-raket.

Gaat het niet om het gebruik van het systeem door Rusland vanuit de grens met Oekraïne, maar om het gebruik van het wapen, geleverd aan de voormalige Oekraïense regering, dan mag zelfs de verkoop een daad van agressie worden genoemd. BUK is niet bedoeld om op muggen te schieten.

Drie ooggetuigen, allen burgers, vertelden dat zij een paar uur voor het vliegtuig neerstortte, een raketlanceersysteem hebben gezien in het oosten van Oekraïne dat in handen was van de separatisten. En dat Russen een Buk-luchtdoelraketsysteem bedienden in het gebied waar op 17 juli het vliegtuig van Malaysia Airlines neerstortte.  Het Kremlin heeft gesuggereerd dat de raket die het vliegtuig zou hebben getroffen, door een Oekraïens gevechtsvliegtuig was afgeschoten. De pro-Russische separatisten hebben altijd tegengesproken dat zij over een Buk-raket-systeem beschikten. Er zijn dus aanwijzingen, constateringen, observaties, dat een lange-afstands raket-installatie vanuit RUSLAND naar de Oostgrens van Oost-Oekraïne is verreden en daar denkelijk ondeskundig, maar bewust gebruikt.

Is zo’n installatie door “gebivakmutste separatisten” veroverd op de militairen van de huidige Oekraïense regering, dan is gebruik, zeker onoordeelkundig gebruik ervan, een oorlogshandeling: in dit geval een zuiver misdadige oorlogshandeling tegen onschuldige burgers.

Het is misschien wel waar wat sommigen stellen: de zogenaamde pro-Russische opstandelingen zijn voor 80% Russische militaire infiltranten. Massaal en stilzwijgend staken die door Rusland gefinancierde toerist-soldaten-zonder-kentekens de grenzen over van de Krim en Oost-Oekraïne. En het Russische leger staat over de grens paraat om die Russische burgers in Oost-Oekraïne “te beschermen”. Maar inmiddels zijn al ongeveer 225.000 Oekraïers gevlucht, waarvan ongeveer 130.000 naar Rusland. Poetin blijft de Russische troepen aan de grens nog uitbreiden: het Pentagon schat het aantal Russische militairen op tenminste 20.000 manschappen, voorzien van zwaar wapentuig als artillerie en geavanceerde luchtafweersystemen.

Rusland heeft aan de grens met Oekraïne zeker 45.000 man samen getrokken. Dat beweert een woordvoerder van het Oekraïense regeringsleger. De Russen zouden worden ondersteund door 160 tanks, 390 artilleriesystemen, 192 gevechtsvliegtuigen en 137 aanvalshelikopters. Ook zijn er overtuigende aanwijzingen, dat de zg. opstandelingen vanaf mei dit jaar vanuit Rusland van wapens werden voorzien en dat Russische militairen in Oost-Oekraïne actief bezig zijn.  Het rampgebied dreigt letterlijk en figuurlijk een mijnenveld te worden.

Afgezien daarvan: een ingewikkeld luchtdoelgeschut is geen speeltje voor Oost-Oekraïense burgers of jeugdige Russische infiltranten. Bediening van een dergelijk geavanceerd systeem vereist een getrainde, specifiek-technische “deskundigheid aan de knoppen”. In die zin zou ook de verkoop en aankoop, het transport, het al dan niet oordeelkundig gebruik van dit luchtdoel-raketsysteem, maar ook de ontwikkeling, fabricage ervan een daad van agressie zijn, waarbij de schuld voluit gelegd mag worden bij Rusland. Gesproken wordt over de verantwoordelijkheid van het 2de transportbataljon van de 69ste Bijzondere Logistieke Brigade en een Moskouse eenheid van het 147ste  transportbataljon.                                         Touché.

——————————————————————————————————————–

– Het gaat allereerst om de internationaal erkende prioriteit om de lichamen van de slachtoffers te bergen en te herkennen. Premier Rutte kan niet blijven lachen, zelfs niet als een boer met kiespijn (gezien de Nederlandse handels- en energiebelangen). Al zou de RusPoetin uiteindelijk wel met de billen bloot moeten, misschien moet MarkRutte maar niet al te hoog van het Haagse torentje blazen.  Want ook al gelooft in het vrije Westen geen hond Poetin, hij zal, om bij het eigen volk geen gezichtsverlies te lijden, met een stalen gezicht elke waarheid ontkennen. En hou een Russische beer maar eens bij z’n speeltje vandaan.

Intussen wordt de gang van zaken wél griezelig als schuldbewijzen worden verdonkeremaand, waarnemers niet op de plek des onheils worden toegelaten voor forensisch onderzoek en de VS aan Oekraïne, Georgië en Moldavië een “major non-NATO ally-status”  willen toekennen.. waardoor uitwisseling van militaire assistentie, waaronder klein geschut, afweersystemen en intelligentie gemakkelijker wordt gemaakt. En dát kan ook worden uitgelegd als een daad van agressie.

Augustus 2014. Intussen wordt er oorlog gevoerd in Oost-Oekraïne. In het grensconflict zijn al zeker 1.500 doden te betreuren. De Oekraïense regering wil dat burgers worden geëvacueerd uit de steden Donetsk, Loehansk en Horliva. Ongevee r117.000 burgers in Oekraïne zouden op de vlucht zijn geslagen. Volgens Rusland zijn al 730.000 mensen gevlucht naar Rusland. Zeer waarschijnlijk zijn dat de Russen die Rusland zegt te willen “beschermen”. Intussen staat een leger van 20.000 zwaarbewapende Russische militairen aan de grens met Oost-Oekraïne paraat (voor de aanval ?).

Zes augustus 2014. De Nederlandse regering ziet in, dat het op dit moment té gevaarlijk is om door te gaan en staakt de zoekmissie op de rampplek van de MH17 in Oekraïne. De onderzoekers zijn binnen enkele dagen teruggetrokken.

28-08-2014: Men vermoedt dat -op voorspraak van de RusPoetin- zo’n tienduizend Russische militaire toeristen (als lemmingen op weg naar de Zwarte Zee) de weg kwijt zijn, in Oost-Oekraïne “verdwaald”, bewapend worden om Zuidoost-Oekraïne te “bevrijden”. En ook dat zwaarbepakte Russische militaire voertuigen “per ongeluk” over de grens zijn gereden.

21-11-2014:  Zie Joop   >     http://www.joop.nl/opinies/detail/artikel/29636_europese_unie_laat_rusland_begaan_in_oost_oekraine/

Zie ook de voorgaande bijdrage: https://123gedichten.wordpress.com/2014/07/18/geraakt-klankbeeldgedicht/

09-02-2015. Naar schatting zijn in dit conflict meer dan 5200 mensen omgekomen en zijn meer dan een miljoen mensen uit het strijdgebied gevlucht.  Ook zouden 600.000 Oost-Oekraïners naar het buitenland zijn vertrokken. Daarmee is het argument voor Rusland om de burgers van Russische afkomst militair te steunen een loze stelling zijn. Afgelopen weekend zijn naar schatting nóg eens 1500 bewapende Russische soldaten met ook raketwerpers de grens met Oekraïne overgestoken. Het staat al lang buiten kijf dat president Vladimir Poetin de separatisten steunt met Russische wapens en manschappen om zo een groter gebied te kunnen beheersen. Hij stuurt daarmee op een oorlog aan terwijl zijn naam Mir VREDE betekent.

Maart 2015: Volgens de bevelhebber van de Amerikaanse troepen in Europa, generaal Ben Hodges, krijgen de pro-Russische opstandelingen in Oost-Oekraïne steun van circa 12.000 Russische militairen.

Volgens Hodges werken door Rusland betaalde Russische ex-militairen in Oost-Oekraïne onder meer als militair adviseur, maar maken ze ook deel uit van de gevechtstroepen. Ook zouden er circa 29.000 Russen zijn gelegerd op de Krim, het schiereiland dat vorig jaar door Rusland is geannexeerd.

Verder zijn er volgens Hodges nog 50.000 Russische militairen aan de Russische kant van de grens met Oekraïne gelegerd. Die zouden moeten bijspringen als de separatisten door het Oekraïense leger in het defensief worden gedrongen.

Mei 2015. Volgens de Oekraïense president Porosjenko zin er 7.000 burgerdoden te betreuren plus 1700 Oekraïense militairen, terwijl zo’n 40.000 “rebellenstrijders” klaar zouden staan voor een nieuw offensief.

Opslag KERNAFVAL in Friesland?

Op de plek waar Nederland ligt is zo’n 30 miljoen jaar geleden zeeklei afgezet. Een boring van Chevron bij Terwispel, ten ZW van Drachten) in 1971 naar aardgas tot 2000 meter diepte gaf aan dat daar een Boomse kleilaag ligt.
De rijksoverheid peinst er over om KERNAFVAL op te slaan onder Boomse-kleilagen. TNO adviseert nu meer proefboringen te laten doen omdat de nu beschikbare kennis onvoldoende is.
In 2011 werd besloten, dat de EU-landen zelf hun kernafval voor eeuwig veilig moeten gaan opbergen. Opslag in zoutkoepels zoals bij Ternaard en in Drenthe is één optie. De andere optie is opslag onder een Boomse-kleilaag van meer dan 100 meter dikte en op minstens 500 meter diepte. In Friesland zijn er een viertal vindplaatsen van: bij Terwispel, Sneek, Steggerda en Bantega.

In Belgïe is bij MOL, op slechts 225 meter diepte, een ondergronds laboratorium gebouwd in de Boomse klei. Daar worden proeven gedaan met de constructie van mijngangen en opslag van hoog-radioactief afval met het oog op eindberging.
Nederland heeft tot 2080 of 2100 de tijd om de definitieve eindbergingslocatie onder klei of in steenzout aan te wijzen. Tot die tijd wordt kernafval uit KERNCENTRALES en ziekenhuizen tijdelijk opgeslagen bij Covra-Borssele. Voor veilige opslag de komende 240.000 jaar, mag het kernafval  hoe dan ook niet in contact komen met het bovengrondse.

De Provincies Groningen en Drenthe stellen, dat Boomse-kleilagen aldaar ONGESCHIKT zijn voor opslag vanwege scheuringen in de kleilagen tengevolge van de vele aardbevingen door gaswinning. Het provinciebestuur van Friesland is morbidus tegen dumping van kernafval in of onder Fryslân. Gedeputeerde Sitetske Poepjes: “It is skealik. As jo proefboarrings tastean, swimme jo in fûke yn”.

Opslag in Boomse klei?– Proefboringen? Nou, de aanwezigheid van Boomse klei , plaats en omvang van de velden is in Friesland al lang aangetoond tijdens de vele (proef)boringen naar AARDGAS. Wat dat betreft is het noorden van Nederland,ook Friesland, als een vergiet, zo lek als een mandje tenzij de boorgaten voor eeuwig deugdelijk zijn afgestopt.  Het zal -bij proefboringen naar Boomse klei) dan alleen moeten gaan om de DIEPTE en DIKTE van de laag. Anders zou een eventuele toegestane proefboring naar schaliegas ( op denkelijk 3000 meter diepte) of aardgas ( op bv 2000 meter diepte) een voorwendsel kunnen zijn om onderweg ( op 500 meter diepte) te stoppen omdat daar alsnog een meer dan 100 meter-dikke Boomse-kleilaag werd aangetroffen.

Waar het Rijk nu mee bezig is, is om discussie over mogelijke opslag van radioactief afval alleen te voeren in Den Haag en Amsterdam in plaats van samen met de burgers van  Friesland en Groningen. De regering wil stug vasthouden aan het standpunt dat er de komende 80 jaar nog niks besloten hoeft te worden en dat locatie-specifiek onderzoek nu helemaal niet aan de orde is. Maar het rapport “Eindberging radioactief afval; gewoon in zoutkoepels Noord-Nederland” roept inmiddels in Noord-Nederland de nodige vraagtekens op.

Wil je meer weten over andere troep die de industrie ( en de landelijke overheid) hier onder de zoden wilde bergen? Kijk dan eens op    http://co2opslag.wordpress.com/