Tekst- en beeldgedichten op dit weblog 123mailhits

Op dit weblog kun je verschillende categorieën gedichten treffen. Je bereikt ze onder meer door een onderstaande link te activeren.               123poetry Klankbeeldgedicht Poetry-toPic English Poetry-toPic Frysk Poetry-toPic Nederlands HAIGA-TRIVAR De vindplaats van dit blog kun je hiermee bereiken >  + 123mailhits Ook kun je nu deze link voor later of meervoudig gebruik naar je […]

123mailhits

 E-MAILHITTEN = een ANDERE manier van e-mailen. Tot heden is e-MAILHITTEN een vrij onbekend en onbenut fenomeen. Je kunt helpen om het begrip ingang te doen vinden door zelf geregeld te gaan mailhitten. MAILHITTEN is MAIL-plus ( het toevoegen van iets bijzonders aan de e-mail) MAILHITTEN doe je door een FOTO (een e-mailhit, sesameMAILHIT of internetgedicht)  […]

123mailhits van onze WIJSNEUSJES.

Elke strip hierboven is een 123MAILHIT en kan dus met een rechtsklik er op en het benutten van de optie PER E-MAIL VERZENDEN met iemand anders worden gedeeld. Mocht u van uw kind(eren) of kleinkind(eren) dergelijke wijsgerige uitspraken hebben opgetekend, stuur ze dan maar op ter bewerking en publicatie als 123MAILHIT. Meer mailhits en uitleg […]

English ones.

 Het adres van deze pagina is >  + 123mailhits-ENGLISH Je kunt deze link met iemand delen of (voor later gebruik) naar je beeldscherm slepen. Elke afbeelding kun je doen opnemen in een e-mailbericht door er op te klikken om daarna de optie PER-E-MAIL VERZENDEN te benutten.  

Valentijn

Het adres van deze pagina is >  + 123mailhits-VALENTIJN Je kunt deze link met iemand delen of (voor later gebruik) naar je beeldscherm slepen. Elke afbeelding kun je doen opnemen in een e-mailbericht door er op te klikken om daarna de optie PER-E-MAIL VERZENDEN te benutten.

Filosofie

 Het adres van deze pagina is >   + 123mailhits-FILOSOFIE Je kunt deze link met iemand delen of (voor later gebruik) naar je beeldscherm slepen. Elke afbeelding kun je doen opnemen in een e-mailbericht door er op te klikken om daarna de optie PER-E-MAIL VERZENDEN te benutten.         

Milieu

Het adres van deze pagina is >  + 123mailhits-MILIEU Je kunt deze link met iemand delen of (voor later gebruik) naar je beeldscherm slepen. Elke afbeelding kun je doen opnemen in een e-mailbericht door er op te klikken om daarna de optie PER-E-MAIL VERZENDEN te benutten.