Tagarchief: duurzaam

Wadzeedijk-steunberen.

In het verlengde van mijn idee voor stroomopwekking in een kanaal tussen de Noordzee en de Waddenzee ( column: https://123gedichten.wordpress.com/2013/05/07/noordzee-wadstroom/) en door onderzoekers voorspelde zeespiegelstijging:

Nederlandse duinen en dijken zullen bij een hoger zeeniveau té laag blijken. Dat zeker in de Friese contreien waar in ver verleden honderden jaren achtereen de dijken bij een fikse storm steeds weer bezweken. De hedendaagse zeewering zal dus in de nabije toekomst behoorlijk opgehoogd moeten worden.

Tegelijkertijd is er een noodzaak tot milieuvriendelijke energiewinning. Het valt me telkens weer op, dat Nederland niet gebruik maakt van de schone technieken om electro te winnen uit het eb-vloed hoogteverschil.

Het is duidelijk, dat bij bv vijf meter hoger zeewaterniveau plus een fikse storm ook vijf meter hogere dijken ten onder zullen gaan. Er ontbreekt namelijk een behoorlijk zwaar TEGEN-GEWICHT. Zou aan de landkant het waterniveau ook 5 meter hoger zijn, dan is er denkelijk geen gevaar te duchten.

Ergo: bij dijkversterking zou zeker moeten worden gedacht aan dat contra-gewicht, aan een soort steunbeer zoals bij bouwwerken te doen gebruikelijk was. En als zo’n steunpilaar nu eens ook een dijkdeel was? En aansloot op een ander gelijksoortig dijkdeel? Dan krijg je een binnendijkse slaperdijk in driehoekvorm. En dit dijkvak zou –bij storm gevuld kunnen worden met zeewater en daardoor voldoende tegenwicht kunnen bieden aan het geweld van een stormvloed en de buitendijkse zeewatermassa.

Later- bij rustig weer en ebstand- zou zo’n watermassa weer op het Wad kunnen worden geloosd. Maar één enkel achterdijks meer is dan niet genoeg. Achter kritieke dijkdelen zouden veel meer van die meren moeten komen. Al dat water in die bekkens heeft een forse potentie voor energie-opwekking. Honderden steunbeermeren zouden enorm veel zout ( maar ook zoet) water kunnen bevatten. Ook zonder stormen en dijk-overstroming zouden deze driehoekige waterbakken kunnen worden gevuld bij vloed en geleegd tijdens eb. Voor stroomopwekking. Het aardige zal zijn, dat de aanleg van een volgend dijkvak kan worden bekostigd uit de opbrengst van stroomlevering. Ook het kweken van zeewier, algen, vis in die bekkens of het vissen erin zal geen bezwaar zijn. En het systeem levert ook nog een toeristentrekpleisterplaats. Zodoende.

Kleding van bamboe.

Bamboe is één van de snelst groeiende planten, vrijwel onuitroeibaar. Het is een zon- en waterminnende plant, beslist geen waterplant en groeit op vrijwel elke grondsoort. In tegenstelling tot katoenvelden, hoeft bamboe bij droogte niet beregend te worden. Bamboe kan dienen om erosie bij ontbossing te voorkomen en in de laaglandse tuinen is het een mooie sierplant. Er kunnen scheidingen en schuttingen, wandelstokken, hengels, bouwsteigers, meubels en nog veel meer zaken van worden gemaakt. Bamboescheuten kun je eten en van bamboe kan bier worden gebrouwen.
Voor de kledingindustrie kan bamboe al worden geoogst na één tot twee jaar. Bamboe kan voor verwerking tot pulp in de kledingindustrie wel vier tot zesmaal per jaar worden geoogst. Bij de kweek ervan zijn geen bestrijdingsmiddelen nodig, want bamboe maakt zelf een antibacteriële stof aan. Bamboe neemt tot 35% meer CO2 op dan bomen. Bamboe is sterk: een draad van bamboestof is sterker dan staaldraad.
PRODUCTIEPROCES.
Maar ook zeer bepalend in hoe duurzaam en schoon het uiteindelijke product is, is het proces van grondstof tot kleding. Dat kan heel goed milieuvriendelijk.

BamboeBAMBOE.

Bamboelinnen. Hierbij wordt het blad en de zachte kern van de bamboeplant vermalen en er worden natuurlijke enzymen aan toegevoegd om de bamboe af te breken tot een papperige massa. Dan kunnen de vezels er mechanisch worden uitgekamd en tot garen worden gesponnen. Eenzelfde milieuvriendelijk proces wordt toegepast in het productieproces van linnen en de verwerking van hennepvezels. Op deze wijze wordt maar weinig textiel gemaakt omdat het proces arbeidsintensief en dus kostbaar is.

Bamboeviscose:
Voor het maken van bamboeviscose of – rayon worden de bamboe bladeren en de zachte kern ook gekookt en opgelost. Vervolgens worden er nieuwe draden van gemaakt . Maar voor dát oplossen worden nog vaak agressieve chemicaliën gebruikt. Er wordt hard gewerkt aan meer milieuvriendelijke technieken.
Bamboe laat zich makkelijk verven, waardoor er weer minder chemicaliën en water nodig zijn dan bijvoorbeeld bij katoen. De omvangrijke katoenproductie is één van de meest vervuilende industrieën. De productie van bamboestoffen is dus nog niet perfect maar wel veel milieu-vriendelijker dan bij katoen en de uit aardolie verkregen nylon- of polyester kunststofvezels.

Bamboestof is licht, ziet er uit als zijde, is glad en soepel, voelt heerlijk zacht en koel aan. Het anti-allergische, anti-bacteriële materiaal is ademend: lichaamsvocht wordt doorgelaten waarbij ook de lichaamstemperatuur wordt geregeld. Tot mijn verbazing zijn er zelfs T-shirt, sokken, onderbroeken, enz van geweven. En die zaken ga ik nu allemaal dragen. Onder meer omdat de productie ervan vele malen duurzamer is dan zelfs ecologisch geproduceerde katoen, hennep of linnen.