Tagarchief: meststoffen

WIND-WATERMOLENS voor stroom, poep en pies.

freed 27 april 2012

LJOUWERT – Wettertechnologysintrum Wetsus yn Ljouwert krijt in miljoenesubsydzje út Europa foar it winnen fan elektrisiteit út pisse. Dat hat kommersjeel direkteur Johannes Boonstra buorkundich makke by de presintaasje fan de nijbou fan Wetsus.

De laatste maand las ik over twee onderzoeksprojecten. Het eerste betreft het opvangen van mannelijke urine en benutting ervan in plaats van het maar door de wc te spoelen. Het tweede betreft het gebruik van zeewater in plaats van duurgewonnen drinkwater tijdens de toiletgang.

Beide projecten doen mij de wenkbrauwen fronsen, de schouders en de neus ophalen. Niet vanwege het lage allooi maar vanwege de eenzijdige focus op de techniek. Ik zie meer in creatieve combinaties. Ik ga mee met de gedachte dat het stompzinnig is om met de menselijke plas en poep drinkwater door de W.C. te spoelen*) Maar het kunnen gebruiken van zeewater voor het wegwerken van een grote of een kleine boodschap heeft alleen zin in een dichtbevolkte locatie op of nabij de grote plas. En dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld het wederom vergroten van meststoffen in zee.

Tegelijk kwam ook de oproep om eens te bestuderen of de opgewekte energie van windmolens en zonpanelen voor later gebruik goedkoop zou kunnen worden opgeslagen in plaats van de noodzaak om die energie meteen te moeten opmaken. Want immers: het gevolg is dat bij een forse productie van alternatieve energiebronnen kolen- en gascentrales uitgeschakeld moeten worden. En dat gaat niet zo gewillig en gemakkelijk. Bij gascentrales kun je wel de gaskraan dichtdraaien en bij kolenstook kan de kolentoevoer wel worden verminderd of gestaakt, maar in beide processen niet snel tegen kapitaalverlies van de hitte van het turbinewater.

Ik heb eens wat gedachten gewijd aan een stroomgoot tussen de Noordzee en het Wad dwars door de Friese eilanden. Met- ter opwekking van elektriciteit- boven zo’n kanaal een windmolen en daaronder een watermolen.
Denkend aan windmolens en water voor de W.C. kom ik op het concept van een combinatie van een ouderwets beproefde watertoren en opwekking van windenergie. Dus : de opbouw van een windmolen gevuld met water, het wordt dan een wind-watermolen. Bij veel wind wordt water IN DE TOREN gepompt. Bij weinig of geen wind wordt het water weer geloosd waarbij stroom wordt opgewekt. Dat water kan zeewater zijn maar natuurlijk ook overtollig water uit een vaart, een meer, een plas. En als datzelfde redelijk schone en zoete water via een extra leiding-stelsel ook nog benut kan worden bij het doortrekken van de W.C. is dat een schone taak.

-Op een eiland als Ameland kan uiteraard heel goed zeewater worden benut voor WC-spoeling. Bij vloed wordt het aangevoerd, op het Wad kan worden geloosd. Het Waddenfonds heeft al € 2,6 miljoen over voor de bouw van een 10 ha groot zonnepanelenpark bij Ballum. En voor de koppeling met 45 gasgeneratoren voor stroomproductie bij gebrek aan zonneschijn. Me dunkt dat een stroomgoot een gemengde functie heeft, maar dan met een op de minuut voorspelbare stroomleverantie PLUS aftakkingen voor WC-spoelwater.

Wat ik nog wél de moeite waard vind is het bestuderen van het effect van het lozen in het Waddengebied van zeewater gemengd met plas en poep. In dit verband wijs ik nog op het extra leidingstelsel, stedelijk her en der al aangelegd voor het scheiden van hemelwater en de inhoud van het stedelijk riool. Iedereen weet zo langzamerhand dat bij steeds heviger stortbuien een oud rioolstelsel zo’n hemelwaterval niet kan verwerken. Enerzijds gaat er dus al vanaf veel gebouwen in een grijswaterstelsel een grijswaterstroom naar een opvanggebied en anderzijds is er behoefte aan W.C.-spoelwater. Dus: er valt te denken aan het in TWEE RICHTINGEN gebruiken van dat grijswaterleidingnet. En geregeld door de druk van opgeslagen watermassa’s in een nieuwe generatie wind-watermolens.

*) Volstrekt idioot is de gedachte om duurgewonnen drinkwater te gebruiken om schaliegas te kunnen winnen. En om datzelfde water eerst te verontreinigen met schadelijke chemicaliën en dát mengsel dan in het milieu te lozen of te moeten zuiveren. Waar zijn we mee bezig?

DE POT OP

Urine, ook die van de mens, bevat waardevolle meststoffen. Naast zout (NACL), waar de meeste landplanten niet van houden, bevat de plas stikstof en fosfaten. Vroeger werd in de NederLanden urine gebruikt om leer te looien en wol te wassen. Tilburgers worden naar dat gebruik KRUIKENZEIKERS genoemd.
In Afrika zijn serieuze projecten opgezet om landbouwgrond met menselijke urine te bemesten. Van de westerse landen is men in Zweden en Finland het verst gevorderd met het opvangen van de plas en het gebruik ervan als meststof.
In Nederland is het niet toegestaan urine te gebruikende in de reguliere landbouw. Al sinds 2005 zijn er experimenten gestart. In Wageningen zou worden onderzocht hoe het wél is toe te passen. De resultaten van die proef heb ik niet kunnen achterhalen.

TILBURG. In 2011 is een proef gedaan, waarbij urine, die op grote Tilburgse evenementen rijkelijk pleegt te stromen, werd opgevangen en door een piesplasverwerkingsbedrijf werd omgezet in kunstmest en energie. Het BAT (Brabants Afval Team) heeft deze kermis ongeveer 33.000 liter urine verwijderd uit de plaskruizen en urinoirs. De opper-BATMAN van het recyclingsbedrijf ziet een groeimarkt voor het recyclen van urine; de droge kunstmest kan worden doorverkocht. De resultaten ervan heb ik niet kunnen vinden.
Tja, het is lekker vissen in de subsidievetpotten: http://www.daaromgroningen.nl/themas/energie/nieuws/gronings-waterschap-wil-stroom-opwekken-uit-rioolwater.

LEEUWARDEN 2013 – Ook in Friesland komt urine nu in beeld als onuitputtelijke bron van energie: GELE STROOM UIT DE PIESPOT. Na een proef in Veendam, start binnenkort een nieuwe pot-pilot in Leeuwarden. De proef begint over twee weken bij het waterschap in de Friese hoofdstad. De plas van 280 (mannelijke) medewerkers wordt opgevangen via urinoirs. In een laboratorium worden vervolgens fosfaat en stikstof uit de plas gehaald en via een brandstofcel omgezet in elektriciteit. De PIESPOTTEN van het Friese waterschap zijn dagelijks goed voor acht kilowatt uur stroom, zo is de verwachting. Eén van de in Friesland aanwezige elektrische auto’s zou daar maar liefst vijftig kilometer op verder kunnen komen. Dat hangt er natuurlijk ook vanaf hoe HARD DAT WATER is.
De proef duurt naar verwachting een jaar of zo. De resultaten daarvan zal ik waarschijnlijk ook niet kunnen vinden.

Het naadje van deze plaskous hoeven we niet te weten. Want je kunt er vergif op innemen, dat deze pies-pilots in Wageningen, Tilburg, Veendam of Leeuwarden stromen subsidiegeld kostten en kosten. En dat die subsidiepot anno 2013 al aardig leeg is. Té leeg voor goed onderzoek en efficiënt gebruik van zowel financiën als menselijke plus dierlijke urine als bron voor meststoffen en energie. Want er is nog die enorme koeienpiesplas. Sinds het grootschalige gebruik van kunstmest (vervoerkosten, energieverslindende producties) is de oorspronkelijke benutting van stalmest en gier strikt gereguleerd. Maar bij deze experimentele invulling van mogelijke toepassingsmogelijkheden zouden de WETSUS-geleerden zich tóch eens achter de kurkdroge oortjes moeten krabben. Over kurkdroogheid gesproken: deze maand pas is toegestaan om bij droogte weer drijfmest te gebruiken. Want zonder die nattigheid verstuift de droge mest.

Het kwam me al een tijdlang een tikkie on-zinnig voor als in de toekomst een drijfmestoverschot (met veel energiekosten) eerst ontzout en ontwaterd moet worden om ervan droge meststof te fabriceren en om er later weer water aan toe te moeten voegen. Of om naast de zoute urineplas een tank drinkwater te tanken om dan het potentiaalverschil ertussen te gebruiken om elektriciteit op te wekken. Lijkt me toçh handiger om zoutminnende planten te kweken met hulp van vloeibare meststof plus (voor verdunning) het hier overvloedige slootwater. Hoewel…een ondergrondse Yellow Urine-River vanaf de Friese rundveestallen met bovenliggende oplaadpunten voor een 100% dekkend electrisch vervoer en huishoudelijke e-stroom is ook geen slecht idee. Dan kunnen de pilot-subsidiepiespotten tenminste definitief naar de kringloop.