Tagarchief: politiek

Haagse kletskoek voor de kaalgeplukte regio.

Men kletse een zwikje vers gezeverde larie gedurende een stief kwartierke, verzwam dat met een halve pint Haagse humbug (of de goedkopere Haagse bluf) en poch dit op tot een vette dikdoenerij. Intussen verbloeme men een tas fijn opgesneden apekool met een kop zotteklap.
Dit quatsch-mengsel wordt een stief kwartierke gewauweld in een voorgebakken lucht-oven. Een flinke zwets lariekoek dien je zo heet mogelijk op te dienen met een portie fors opgeklopte nevellandse snoeverij en te bestrooien met een greintje jargon-kolder. Drink er gezellig een glaasje geleuter bij.

DEMOCRATIE, in bloed gesmoord.

MAIL+mailhit: Stem van het volk.MAIL+mailhit: Democratie is...

De bovenstaande MAILHIT verwoordt een gedachte. Wil je deze met je mail meesturen, delen? Klik er op en benut de optie PER E-MAIL VERZENDEN. Voor een werkende versie kun je beter dit adres meesturen: https://123gedichten.wordpress.com/2013/06/07/democratie-in-bloed-gesmoord/

Dat het democratisch proces steeds gestoord wordt, zien we ook vandaag de dag.

de stim fan it folk,
tiranniek smoard yn bloed
unbedimber heard.

-Democratie en andere mooie woorden- 

Een raadslid..Woorden als water

Min betekent o.a. iets negatiefs. Te min is: niet goed genoeg. Niettemin betekent dus zoiets als: het gaat wel. Al-niettemin is dus: alles gaat zo-zo. Uiteindelijk betekent desalniettemin dus heel erg weinig. Desalniettemin won desalniettemin met vlag en wimpel toen zo’n vijfhonderd taalbewuste Nederlanders werden bevraagd naar het meest welluidende woord. Er zijn mooi-klinkende woorden als: asperge, spaghetti, gehaktbal, sinasappelsap. Woorden die via lip, tanden en tong gevormd, gekauwd, geproefd worden. Bijna net zoals het gerecht zelf. Komt U ook het speeksel in de mond bij het uitspreken van bv. patat-saus?

Sommige woorden daarentegen zijn niet te pruimen. Zoals bv. de zweverige combinatie: kosmische dimensie.Andere,meest ambtelijke woorden, zijn wollig verhullend, hebben een dubbele bodem of verraden de tegenovergestelde mening. Er zijn ook mooie woorden als DEMOCRATIE (= het volk regeert). In de afgelopen 2500 jaar mankeerde daar (ook tus-sen de vele oorlogen) nogal wat aan. Want dát soort begrippen gaat pas iets betekenen als er inhoud aan wordt gegeven en als ze worden nageleefd. Maar helaas al te vaak hebben politici de mond vol mooie woorden welke daarna hooguit op schrift worden gezet.

Een plaatselijk voorbeeld (citaat): “De intentie is om de kennis en kwaliteiten binnen wijkraden en dorpsbelangen te benutten om de kwaliteit van ontwikkelingsplannen ( en dus de leefbaar-heid in brede zin) te optimaliseren”.

Wat is er dan gedaan om die “expertise” in kaart te brengen en te vergroten? Hoe is de praktijk van de zogenaamde Interactieve Beleidsvorming? Werden onlangs niet heel be-langrijke plannen ontwikkeld zonder inschakeling van de wijkraden? Ook omdat ‘vergeten’ werd om een betreffende wijkraad vooraf op te richten? En hoe verliep de informatie-verstrekking aan de wijkraden? Ondanks de stelling: ‘Vanaf 2004 wordt gestart met het maken van een communicatie-paragraaf bij verschillende projectplannen” zag ik nog geen begin daarvan. De bedoeling staat dus wel op schrift maar de uitvoering laat nog op zich wachten.

En klopt de inhoud van zo’n plan maar met de eigen stelling: ”begrippen en afspraken moeten HELDER zijn”. Nada, niks daarvan. Want zijn in één enkel beleidsvoorstel gebruikte begrippen als “contactmoment, inspanningsverplichting, toetsingscriteria, in het verlengde van het onderhavige besluit, limitatieve opsomming, scharnierpunt, geconcretiseerd, vertaalslag, initiatiefpunt, concept-convenant en adhoc-situatie” niet toe aan een heldere ‘vertaalslag’ naar de doorsnee raadsleden? Behoren onze volksvertegenwoordigers daar voor duidelijkheid en goed onderling begrip niet op toe te zien? Uiteindelijk? Touché