Tagarchief: toilet

WIND-WATERMOLENS voor stroom, poep en pies.

freed 27 april 2012

LJOUWERT – Wettertechnologysintrum Wetsus yn Ljouwert krijt in miljoenesubsydzje út Europa foar it winnen fan elektrisiteit út pisse. Dat hat kommersjeel direkteur Johannes Boonstra buorkundich makke by de presintaasje fan de nijbou fan Wetsus.

De laatste maand las ik over twee onderzoeksprojecten. Het eerste betreft het opvangen van mannelijke urine en benutting ervan in plaats van het maar door de wc te spoelen. Het tweede betreft het gebruik van zeewater in plaats van duurgewonnen drinkwater tijdens de toiletgang.

Beide projecten doen mij de wenkbrauwen fronsen, de schouders en de neus ophalen. Niet vanwege het lage allooi maar vanwege de eenzijdige focus op de techniek. Ik zie meer in creatieve combinaties. Ik ga mee met de gedachte dat het stompzinnig is om met de menselijke plas en poep drinkwater door de W.C. te spoelen*) Maar het kunnen gebruiken van zeewater voor het wegwerken van een grote of een kleine boodschap heeft alleen zin in een dichtbevolkte locatie op of nabij de grote plas. En dan hebben we het nog niet gehad over bijvoorbeeld het wederom vergroten van meststoffen in zee.

Tegelijk kwam ook de oproep om eens te bestuderen of de opgewekte energie van windmolens en zonpanelen voor later gebruik goedkoop zou kunnen worden opgeslagen in plaats van de noodzaak om die energie meteen te moeten opmaken. Want immers: het gevolg is dat bij een forse productie van alternatieve energiebronnen kolen- en gascentrales uitgeschakeld moeten worden. En dat gaat niet zo gewillig en gemakkelijk. Bij gascentrales kun je wel de gaskraan dichtdraaien en bij kolenstook kan de kolentoevoer wel worden verminderd of gestaakt, maar in beide processen niet snel tegen kapitaalverlies van de hitte van het turbinewater.

Ik heb eens wat gedachten gewijd aan een stroomgoot tussen de Noordzee en het Wad dwars door de Friese eilanden. Met- ter opwekking van elektriciteit- boven zo’n kanaal een windmolen en daaronder een watermolen.
Denkend aan windmolens en water voor de W.C. kom ik op het concept van een combinatie van een ouderwets beproefde watertoren en opwekking van windenergie. Dus : de opbouw van een windmolen gevuld met water, het wordt dan een wind-watermolen. Bij veel wind wordt water IN DE TOREN gepompt. Bij weinig of geen wind wordt het water weer geloosd waarbij stroom wordt opgewekt. Dat water kan zeewater zijn maar natuurlijk ook overtollig water uit een vaart, een meer, een plas. En als datzelfde redelijk schone en zoete water via een extra leiding-stelsel ook nog benut kan worden bij het doortrekken van de W.C. is dat een schone taak.

-Op een eiland als Ameland kan uiteraard heel goed zeewater worden benut voor WC-spoeling. Bij vloed wordt het aangevoerd, op het Wad kan worden geloosd. Het Waddenfonds heeft al € 2,6 miljoen over voor de bouw van een 10 ha groot zonnepanelenpark bij Ballum. En voor de koppeling met 45 gasgeneratoren voor stroomproductie bij gebrek aan zonneschijn. Me dunkt dat een stroomgoot een gemengde functie heeft, maar dan met een op de minuut voorspelbare stroomleverantie PLUS aftakkingen voor WC-spoelwater.

Wat ik nog wél de moeite waard vind is het bestuderen van het effect van het lozen in het Waddengebied van zeewater gemengd met plas en poep. In dit verband wijs ik nog op het extra leidingstelsel, stedelijk her en der al aangelegd voor het scheiden van hemelwater en de inhoud van het stedelijk riool. Iedereen weet zo langzamerhand dat bij steeds heviger stortbuien een oud rioolstelsel zo’n hemelwaterval niet kan verwerken. Enerzijds gaat er dus al vanaf veel gebouwen in een grijswaterstelsel een grijswaterstroom naar een opvanggebied en anderzijds is er behoefte aan W.C.-spoelwater. Dus: er valt te denken aan het in TWEE RICHTINGEN gebruiken van dat grijswaterleidingnet. En geregeld door de druk van opgeslagen watermassa’s in een nieuwe generatie wind-watermolens.

*) Volstrekt idioot is de gedachte om duurgewonnen drinkwater te gebruiken om schaliegas te kunnen winnen. En om datzelfde water eerst te verontreinigen met schadelijke chemicaliën en dát mengsel dan in het milieu te lozen of te moeten zuiveren. Waar zijn we mee bezig?